PROTEXE O TRABALLO DO PERSOAL VETERINARIO NA TÚA EXPLOTACIÓN DE GANDO VACÚN

VIDEO EXPLICATIVO

Vídeo elaborado polo Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia ( Issga) con recomendacións para a prevención de riscos no manexo dos animais e garantir a seguridade no traballo dos veterinarios.

 CUADRÍPTICO

Documento en formato cuadríptico que ten como obxectivo concienciar da importancia da prevención dos riscos laborais existentes nas explotacións de gando vacún e indicar as medidas e recomendacións preventivas que permitan eliminalos ou reducilos.

MÁIS INFORMACIÓN

PROTEGE EL TRABAJO DEL PERSONAL VETERINARIO EN TU EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO

CUADRÍPTICO EN CASTELLANO

CARTEL EXPLICATIVO

MÁS INFORMACIÓN EN CASTELLANO