Reunión informativa sobre a receta e prescripción veterinaria / Reunión informativa sobre la receta y prescripción veterinaria

Convócase a tódalas/os  veterinarias/os colexiadas/os de Galicia a unha reunión informativa sobre a prescrición e receita veterinaria o día 7 de novembro de 2023, ás 18:00 horas, no Salón de Actos da Facultade de Veterinaria de Lugo. A dita reunión asistirá D. Gerardo Rivero Cuesta (Servizo de Seguridade Alimentaria e Producións Gandeiras da Xunta de Galicia) para responder e aclarar tódalas dúbidas que teñades con respecto á prescrición de medicamentos.

Aparte das preguntas que fagades na reunión, tamén viría ben que nos achegásedes preguntas ó correo lugo@colvet.es para pasarllas a D. Gerardo Rivero para que teña constancia das dúbidas que tedes e poder preparar as respostas máis correctas posibles. Ditas preguntas debedes envialas ó citado correo antes do día 31 de outubro.

JOSE ANTONIO FERNANDEZ GARCIA

MEMBRO DA XUNTA DIRECTIVA DO ILUSTRE COLEXIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LUGO

Se convoca a todas/os las/os veterinarias/os colegiadas/os de Galicia a una reunión informativa sobre la prescripción y receta veterinaria el día 7 de noviembre de 2023, a las 18:00 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria de Lugo. A dicha reunión asistirá D. Gerardo Rivero Cuesta (Servicio de Seguridad Alimentaria y Producciones Ganaderas de la Xunta de Galicia) para responder y aclarar todas las dudas que tengáis con respecto a la prescripción de medicamentos.

Aparte de las preguntas que hagáis en la reunión, también vendría bien que nos mandaseis preguntas al correo lugo@colvet.es para pasárselas a D. Gerardo Rivero para que tenga constancia de las dudas que tenéis y poder preparar las respuestas más correctas posibles. Dichas preguntas debéis enviarlas al citado correo antes del día 31 de octubre.

JOSE ANTONIO FERNANDEZ GARCIA

MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LUGO