Curso para veterinarios substitutos matadoiros

Dentro do plan de formación para o ano 2023, a Subdirección Xeral de Programas de Control de Riscos Ambientais para a Saúde está a seguir formando ao persoal veterinario que realice substitucións en matadoiros.

É por isto que, como o ano pasado, vanse a realizar dúas edicións do curso Formación básica en inspección de matadoiros para persoal substituto.

A primeira será o 7 de xuño de 2023, en horario de mañá e tarde, esta vez na ACIS (Axencia de Coñecemento en Saúde) de Santiago de Compostela.

O número de prazas está limitado a 22 e haberá que cubrir o formulario que aparece na páxina web de ACIS (https://acis.sergas.gal/) introducindo no buscador de actividades o código 2312586.

A data de inscrición para esta edición remata o 31 de maio de 2023.

Debido a que o obxectivo é formar de forma paulatina aos veterinarios que realicen substitucións, as condicións para inscribirse son:

  • Veterinarios/as inscritos nas listas de vinculación temporal do Decreto 37/2006, que non estean en suspensión de chamamentos ou penalizados/as.
  • Veterinarios/as que non realizaran ningunha das dúas edicións anteriores do ano 2022.
  • Veterinarios/as con pouca experiencia na inspección de carnes nos establecementos de sacrificio.

En caso de cumprir cos requisitos anteriores, a orde de prioridade virá determinada pola orde de inscrición.

Un saúdo

Félix Afonso Feijóo

Xefe de Servizo de Control e Auditorías

Subdirección Xeral de Programas de Control de Riscos Ambientais para a Saúde

Dirección Xeral de Saúde Pública

Consellería de Sanidade