Curso matadoiros persoal veterinario substituto (2 ed) / Curso mataderos personal veterinario sustituto (2 ed)

No DOG de onte, 15 de febreiro, publicouse unha Resolución da EGAP coa oferta formativa, que axuntamos, para o 1º semestre de 2022, na que se inclúen dúas edicións do curso de matadoiros para persoal substituto e que estea nas listaxes do Decreto 37/2006.

O prazo de presentación de solicitudes será de dez días a partir do día seguinte ao da publicación desta Resolución no Diario Oficial de Galicia.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/, no apartado «área de matrícula», dende as 8.00 horas de hoxe,  data de inicio do prazo de presentación de solicitudes ata as 23.55 horas da data de finalización.

As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

Como criterio de selección, teranse en conta a pertenencia nas listas do citado Decreto 37/2006 e o número de orde de solicitude.

VER OU DESCARGAR DOG

VER OU DESCARGAR FICHA

—————————————————————

En el DOG de ayer, 15 de febrero, se publicó una Resolución de la EGAP con la oferta formativa, que adjuntamos, para el primer semestre de 2022, en la que se incluyen dos ediciones del curso de mataderos para personal sustituto y que esté en las listas del Decreto 37/2006.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Galicia.

Las solicitudes de participación en las actividades formativas sólo podrán realizarse mediante el formulario de matrícula telemática disponible en la dirección https://egap.xunta.gal/, en el apartado «área de matrícula», desde las 8.00 horas de hoy, fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes hasta las 23.55 horas de la fecha de finalización.

Las solicitudes se entenderán presentadas una vez que se complete correctamente el proceso de matriculación.

Como criterio de selección, se tendrán en cuenta la pertenencia en las listas del citado Decreto 37/2006 y el número de orden de solicitud.

VER O DESCARGAR DOG

VER O DESCARGAR FICHA