Congreso del National Mastitis Council Annual Meeting

Celebración en San Diego, California, dunha sesión en español no Congreso do National Mastitis Council Annual Meeting, á cal pódese asistir de xeito virtual, e que vai ter lugar o día 3 de febreiro.

VER OU DESCARGAR

——————————————————————

Celebración en San Diego, California, de una sesión en español en el Congreso del National Mastitis Council Annual Meeting, a la cual se puede asistir de manera virtual, y que va a tener lugar el día 3 de febrero.

VER O DESCARGAR