OS VETERINARIOS SOLICITAN QUE A SÚA PROFESIÓN SE CONSIDERE OFICIO DE RISCO