Faite doador de órganos

Quen pode ser doador?

Pode ser doadora de órganos toda persona maior de idade que libre e voluntariamente decida que, tra-lo seu falecemento, os seus órganos sirvan para salvar ou mellorar a vida doutros.

VER ADXUNTO 1 

VER ADXUNTO 2