INVITACIÓN A SESIÓN ONLINE POR ZOOM DE CONVERSAS VETERINARIAS DE D. ALBERTO PORTELA / INVITACIÓN A LA SESIÓN ONLINE POR ZOOM DE CONVERSACIONES VETERINARIAS DE D. ALBERTO PORTELA

Remitimos invitación á sesión online por Zoom de Conversas Veterinarias de D. Alberto Portela – Misión Biolóxica de Galicia – Centenario, organizada pola Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia, que terá lugar o próximo xoves 16 de setembro.

Para poder acceder á sesión é obrigatoria a inscrición previa á mesma.

VER OU DESCARGAR

———————————————————————————

Remitimos invitación a la sesión online por Zoom de Conversas Veterinarias de D. Alberto Portela – Misión Biológica de Galicia – Centenario, organizada por la Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia, que tendrá lugar el próximo jueves 16 de septiembre.

Para poder acceder a la sesión es obligatoria la inscripción previa a la misma.

VER O DESCARGAR