Curso de capacitación para dirixir instalacións de radiodiagnóstico 2021 / Curso de capacitación para dirigir instalaciones de radiodiagnóstico 2021

Próximo Curso de Capacitación para Dirixir Instalacións de Radiodiagnóstico, que vai ter lugar no HVU Rof Codina no mes de novembro .

VER OU DESCARGAR

Próximo Curso de Capacitación para Dirigir Instalaciones de Radiodiagnóstico, que se va a celebrar en el HVU Rof Codina en el mes de noviembre.

VER O DESCARGAR