CONVERSAS VETERINARIAS ONLINE CON D. LUIS COUTO LORENZO: Solucións dixitais no control oficial da carne

Invitación á sesión online da ACVG “Solucións dixitais no control oficial da carne”, a cargo de D. Luis Couto Lorenzo, que terá lugar este xoves 13 de xaneiro ás 18:00 horas.

VER OU DESCARGAR

————————————————————–

Invitación a la sesión online de la ACVG “Solucións dixitais no control oficial da carne”, a cargo de D. Luis Couto Lorenzo, que tendrá lugar este jueves 13 de enero a las 18:00 horas.

VER O DESCARGAR