DOG núm. 155 Venres, 13 de agosto.

Enviamos resolución, do 30 de xullo de 2021 pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de veterinarios (subgrupo A1).

VER OU DESCARGAR RESOLUCIÓN